OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Adresa: Gospodarska zona Blizanci br.2, 88260 Čitluk.

Adresa elektroničke pošte:
[email protected]

Tvrtka je upisana u trgovački registar:
KARAKA promet d.o.o. registriran u osnovnom sudu:

MBS: 1-1364

IDB 422712969002

PDV broj: 227129690002

UniCredit bank: 3381202200050804

Raiffeisen bank: 161020000695051

Intesa SanPaolo bank: 1549995000225990

OPĆE ODREDBE
Kompanija Karaka Promet d.o.o. pruža online usluge putem svoje Internet stranice na domeni tintilinic.ba, na Internetu. Usluga se sastoji od upravljanja sadržajem te provođenjem financijskih transakcija.

Prihvaćanjem općih uvjeta poslovanja kupac izjavljuje da su svi podaci koje je dao o sebi istiniti i potpuni, da je poslovno sposoban, ovlašteni korisnik kreditne kartice te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda, tj. za kupnju putem internetske stranice.

Kompanija Karaka Promet d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmjeniti i/ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, i bez prethodne obavijesti Krajnjeg korisnika. Nadalje, Karaka Promet d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako je pogodno za tvrtku, ukinuti i/ili izmjeniti bilo koji od navedenih Općih uvjeta poslovanja i/ili izjavu o Zaštiti privatnosti podataka i/ili izjavu o konverziji. Upravo iz takvog razloga Karaka Promet d.o.o. savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovno pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja, Zaštitu privatnosti podataka i izjavu o konverziji.

Svi podaci koji se nalaze na Internetskoj stanici (sve domene kojih je Karaka Promet d.o.o. vlasnik) su autorsko pravo Karaka Promet d.o.o., zabranjeno kopiranje, korištenje i/ili mijenjanje sadržaja bilo kojeg dijela Internetske stranice, osim ako za to nije unaprijed obaviještena Karaka Promet d.o.o. i dodijeljena su prava za takvu radnju.

Bilo kakva NEAUTORIZIRANA radnja na Internetskoj stranici, www.tintilinic.ba ili bilo kojoj drugoj domeni kojoj je vlasnik Karaka Promet d.o.o. može i biti će kažnjiva na Trgovačkom sudu.

Na svim gore navedenim domenama Krajnji korisnik može pregledavati ponudu artikala kompanije Karaka Promet d.o.o. U smislu Općih uvjeta poslovanja, Krajnji korisnik je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave artikla posredstvom internetske stranice.

Artikli se naručuju odabirom artikla iz ponude internetske stranice, registracijom i prolaskom kroz proces narudžbe.

OPĆE OBAVIJESTI KRAJNJEM KUPCU:
U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, kompanija Karaka Promet d.o.o. će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Krajnjeg Kupca o tome da je narudžba zaprimljena-automatski.

Ukoliko Karaka Promet d.o.o. ne može isporučiti naručeni artikl, krajnji Kupac dobiva obavijest da je iznos umanjen za vrijednost nedostupnog artikla.

Ako naručeni artikal nije raspoloživ na skladištu, kompanija Karaka Promet d.o.o. će obavijestiti Krajnjeg Kupca da artikal trenutačno nije raspoloživ te ga izvijestiti o roku u kojem je dobavljiv (ukoliko je dobavljiv).

Troškovi dostave nalaze se na sljedećoj stranici: Troškovi i rok isporuke

CIJENE:
Sva će plaćanja biti izvršena u KM (konvertibilna marka), u cijene je uključen PDV i vrijede za sve vrste plaćanja u trenutku obavljanja kupovine na Internetskoj stranici.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, virmanom (iz inozemstva) troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu artikla i obračunavaju se naknadno.

REKLAMACIJE:
Kompanija Karaka Promet d.o.o. prihvaća sve oblike reklamacije koje se odnose na mehaničke nedostatke artikla, oštećene ambalaže i sl.

Kupac ima pravo na povrat odnosno reklamaciju robe u roku od 7 dana ukoliko naručeni artikl ne odgovara opisu naručenog proizvoda. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na e-mail: [email protected] , na kontakt telefon 036/642-347 ili na adresu KARAKA PROMET d.o.o., Gospodarska zona Blizanci br. 2, Čitluk, 88260 BIH.

Prilikom povrata naručenog artikla Kupac snosi trošak povrata. Ukoliko je učinjena pogreška od strane Prodavatelja ili se radi o greški na naručenom artiklu, troškove povrata snosi Prodavatelj. Prodavatelj je dužan u roku od 30 dana od dana primitka pisane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod.

ZAŠTITA POVJERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI: Prilikom unošenja podataka o kartici, povjerljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor kartica, Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH , pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o kartici nisu dostupni našem sistemu.

POVRAT SREDSTAVA: U slučaju vraćanja robe i povrata sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od kartica, djelimično ili u cijelosti, a bez obzira na razlog vraćanja, WEB Shop Tintilinic.ba je u obavezi da povrat vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povrat sredstava na račun korisnika kartice.