Maloprodaje Tintilinić nude mogućnost povrata PDV-a stranim državljanima. U slučaju da želite zatražiti zahtjev za povrat PDV-a, to možete učiniti na našim prodajnim mjestima kao i putem web shopa www.tintilinic.ba dostavljanjem strane isprave putem e-maila [email protected] zajedno sa brojem narudžbe na koju se odnosi povrat.

Proces povrata PDV-a putem web shopa je sljedeći:

  1. Kupac naručuje putem našeg web shopa i u napomenu stavlja “Povrat PDV-a”
  2. Kupac šalje isprave osobe na koju će glasiti povrat, na e-mail [email protected]
  3. Prodavatelj zajedno sa naručenom robom šalje formulare za povrat PDV-a sa pripadajućim fiskalnim računom.
  4. Kupac ovjerava formulare na carini te iste šalje prodavatelju poštom na adresu (Karaka Prome d.o.o, Gospodarska zona Blizanci br 2, 88260 Čitluk)
  5. Nakon prijema formulara, prodavatelj po dogovoru sa kupcem novac uplaćuje na žiro-račun (računi unutar BiH) ili gotovinski.

 

Obaveze kupca-stranog državljanina

1) Kupac – strani državljanin je obvezan prodavatelju platiti ukupnu vrijednost isporučenih dobara, sa obračunatim PDV-om.

(2) Kupac – strani državljanin, koji ostvaruje pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost, obvezan je pri napuštanju carinskog područja BiH, dati carinskoj službi na uvid kupljena dobra, originalne račune i popunjen obrazac “ PDV-SL-2 “ u orginalu.

Uvjeti za povrat PDV-a

Carinska služba, prije ovjere obrasca “PDV-SL-2”, obvezna je utvrditi da li su ispunjeni sljedeći uvjeti:

  1. da su podatci iz putne isprave istovjetni sa podatcima iz obrasca „PDV-SL-2“,
  2. da je roba data na uvid, istovjetna sa robom navedenom u računu koji je označen u obrascu „PDV-SL-2“ kao i da ta roba nije korištena,
  3. da je ukupna vrijednost robe sa PDV-om iskazana na obrascu „PDV-SL-2“ veća od 100 KM,
  4. da se roba iznosi prije isteka roka od tri mjeseca od dana isporuke (kupovine) u BiH i
  5. da je original obrasca „PDV-SL-2“ ovjerio i potpisao prodavatelj.