+ 387 36 642 347
Očekujemo Vaš Poziv!
Prava intelektualnog vlasništva
Predstavljanje i cjelokupan sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnim vlasništvom KARAKA PROMET d.o.o..
 
Reprodukcija ovih stranica odobrava se isključivo uz pisano dopuštenje KARAKA PROMET d.o.o...,isključujući bilo koje korištenje u svrhu reklamiranja ili u informativne svrhe, u skladu s pozitivnim propisima o autorskim pravima i pravu intelektualnog vlasništva.
 
Djelomična ili potpuna reprodukcija sadržaja ove web stranice, bez prethodnog pisanog dopuštenja KARAKA PROMET d.o.o., zabranjena je, a ne odnosi se na reprodukciju u skladu s potrebama tiska.
 
Djelomična ili potpuna reprodukcija sadržaja ove web stranice predstavlja kršenje koje za sobom povlači kaznenu i materijalnu odgovornost sukladno propisima koji su na snazi.

Pravo izmjene sadržaja
Zadržavamo pravo izmjene sadržaja web stranica na bilo koji način, u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Poštujemo privatnost posjetitelja na našoj web stranici i prikupljat će samo osobne podatke kroz dobrovoljnu registraciju kao što su npr. ime, adresa, broj mobitela, telefonski broj ili e-mail adresa. Ti će se podaci koristiti za udovoljavanje pojedinačnim zahtjevima za informacijama, a bit će utemeljenje za bolje razumijevanje potreba korisnika, a radi unaprjeđenja proizvoda i usluga.